: 1700
1402/12/29
قاب خاطره مجله میدان آزادی | قسمت چهارم : ویژه شب عید نوروز
ویدئو: خداحافظی‌های خاطره‌انگیز در تلویزیون و سینمای ایران
ویدئو: خداحافظی‌های خاطره‌انگیز در تلویزیون و سینمای ایران

آخرین شب سال 1402 است. برای همه وقت خداحافظی با سال قدیمی است و برای جمع زیادی که به علت اشتغال یا تحصیل یا ... از دیار اصلی خود دور شده‌اند وقت خداحافظی با دوستان و معاشران است. به همین بهانه تصمیم گرفتیم چهارمین قاب خاطره را به تعدادی از خداحافظی‌های زیبای سینما و تلویزیون ایران اختصاص بدهیم

مجله میدان آزادی: هدیه میدان آزادی به شما برای شب عید نوروز چهارمین قسمت قاب خاطره با مرور تعدادی از دلنشین‌ترین خداحافظی‌های سینما و تلویزیون ایران است.

در آداب خداحافظی

حتی خداحافظی هم در فرهنگ و سرزمین ما بی ادب و آداب نیست. جدا از اینکه از نظر عاطفی یک لحظه حساس و مهم است آیین‌ها و رسوم و آداب خاصی هم دارد که هم ریشه در همان عواطف قوی ایرانی دارد و هم ریشه در آیین‌مندی و آداب‌دانی ایرانیان و بلکه مشرق‌زمینیان. آخرین شب سال 1402 است. برای همه وقت خداحافظی با سال قدیمی است و برای جمع زیادی که به علت اشتغال یا تحصیل یا ... از دیار اصلی خود دور شده‌اند وقت خداحافظی با دوستان و معاشران است. به همین بهانه تصمیم گرفتیم چهارمین قاب خاطره را به تعدادی از خداحافظی‌های زیبای سینما و تلویزیون ایران اختصاص بدهیم و به این بهانه بار دیگر به خداحافظی و آداب عواطف و و رمز و رازهای پنهانش فکر کنیم.

این ویدئو را در ادامه ببینید:

https://azadisq.com/mag/ID/1700
حق انتشار محفوظ است © میدان آزادی