سید جلال الدین سادات آل احمد

جلال آل احمد _

داستان نویس
ایران
تهران

نام لاتین هنرمند : Seyyed Jala-al-din Sadat Al-e-Ahmad
شهرت فارسی هنرمند : جلال آل احمد
شهرت لاتین هنرمند : Jalal Al-e-Ahmad
ملیت هنرمند: ایرانی
شهر زادگاه: تهران
کشور زادگاه: ایران
سال تولد (شمسی-میلادی): 1302 -
سال درگذشت (شمسی-میلادی): 1348 -

نقل قولی برای این هنرمند ثبت نشده است!

حاشیه ای برای این هنرمند ثبت نشده است!

فهرستی ای برای این هنرمند ثبت نشده است!

نظر سنجی برای این هنرمند ثبت نشده است !

آثار شاخص
برای این هنرمند اثر شاخصی ثبت نشده است.

هیچ نظری برای این ریویو ثبت نشده است.

برای این هنرمند هیچ نقد و جستاری ثبت نشده است.
برای اثر ( مشاهده در صفحه اثر ) ثبت شده توسط مدیر سامانه

هیچ نظری برای این ریویو ثبت نشده است.

برای این هیچ یک از آثار این هنرمند ریویویی ثبت نشده است.