سید محمدعلی موسوی جمال‌زاده اصفهانی

محمد علی جمال‌ز‌اده _

داستان نویس
ایران
اصفهان

سید محمدعلی جمال‌زاده اصفهانی پدر داستان کوتاه ایران و آغازگر سبک واقع‌گرای ادبیات فارسی در سال 1270 در اصفهان متولد شد. جمال‌زاده که سال‌های 1965 و 1969 نامزد نوبل ادبیات شد، در سال 1300 خورشیدی با چاپ «یکی بود و یکی نبود» اولین مجموعه داستان کوتاه ایرانی نقطۀ پایان بر جریان کهنه‌گرای هزار ساله‌ای گذاشت. سادگی نثر، طنز موقعیت و کلام، به کار بردن مثل‌‌ها و اصطلاحات کوچه و بازار از ویژگی‌های نثر جمال‌زاده است که در آثاری مانند «راه‌آب نامه»، «فارسی شکر است»، «صحرای محشر» و «کباب غاز» (که در کتاب‌های فارسی دبیرستان‌ها آورده شده) به کار رفته است. جمال‌زاده از دسته روشنفکران بعد از مشروطه بود که با از شکست انقلاب سیاسی مشروطه رو به انقلاب فرهنگی آورد و چندین اثر تاریخی، ادبی، سیاسی و اجتماعی نگاشت. او که نویسندۀ همیشگی مجلۀ کاوه بود، علیرغم اینکه از عمر 106 ساله‌اش تنها سیزده سال در ایران زیست اما در تمام آثارش نگاهی به مسائل ایران داشته. هدف جمال‌زاده در قلم زدن، همواره پویایی زبان فارسی و البته طرح اوضاع نابسامان ایرانیان بوده. با این‌حال دوری او از وطن بارها دستاویز حملۀ جریان‌های روشنفکری و سنتی به او بوده است.

نام لاتین هنرمند : Seyyed Mohammad-Ali Mousavi Jamalzadeh
شهرت فارسی هنرمند : محمد علی جمال‌ز‌اده
شهرت لاتین هنرمند :
ملیت هنرمند: ایرانی
شهر زادگاه: اصفهان
کشور زادگاه: ایران
سال تولد (شمسی-میلادی): 1270 -
سال درگذشت (شمسی-میلادی): 1376 -

نقل قولی برای این هنرمند ثبت نشده است!

حاشیه ای برای این هنرمند ثبت نشده است!

فهرستی ای برای این هنرمند ثبت نشده است!

نظر سنجی برای این هنرمند ثبت نشده است !

آثار شاخص
برای این هنرمند اثر شاخصی ثبت نشده است.

هیچ نظری برای این ریویو ثبت نشده است.

مشاهده بیشتر
برای این هنرمند هیچ نقد و جستاری ثبت نشده است.
برای اثر ( مشاهده در صفحه اثر ) ثبت شده توسط مدیر سامانه

هیچ نظری برای این ریویو ثبت نشده است.

برای این هیچ یک از آثار این هنرمند ریویویی ثبت نشده است.