مطالب موجود برای 'جوکر'

به مناسبت سالروز تولد صادق چوبک؛

ریویو: نگاهی به رمان «تنگسیر» اثر صادق چوبک

داستان زارمحمد (زائرمحمد) تنگسیر، پیش از آنکه در رمان «تنگسیر» نوشته‌ی صادق چوبک روایت شود در داستان «شیرمحمد» از داستان‌های کوتاه مجموعه «شلوارهای وصله‌دار» نوشته‌ی رسول پرویزی روایت شده بود. اگرچه این دو اثر به حکم تفاوت قالب (یکی داستان کوتاه و دی...

پنجشنبه، 14 تیر 1403 - 12:36