شنبه 27 اسفند 1401 / خواندن: 6 دقیقه
پرونده شاخه‌های درخت باربد | صفحه دهم

فهرست: تمام برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان در بخش نواحی (سازهای زهی مضرابی)

آخرین صفحه از ستون «فهرست‌های ادوار جشنواره جوان - بخش موسیقی نواحی ایران» مربوط به فهرستی از برگزیدگان است که به تفکیک سازهای زهیِ مضرابی آن را جداکردیم.

5
فهرست: تمام برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان در بخش نواحی (سازهای زهی مضرابی)

مجله میدان آزادی: آخرین صفحه از ستون «فهرست‌های ادوار جشنواره جوان - بخش موسیقی نواحی ایران» مربوط به فهرستی از برگزیدگان است که به تفکیک سازهای زهیِ مضرابی آن را جداکردیم. در صفحه‌ی دهم از پرونده‌ی «شاخه‌های درخت باربد» این فهرست و مقدمه‌ی آن را مشاهده کنید:

جشنواره موسیقی جوان در دو مرحله برگزار می شود؛ در مرحله‌ی اول باید رپرتوارِ مشخص‌شده برای هر بخش به صورت تصویری ضبط و به دبیرخانۀ جشنواره ارسال شود. پس از بررسی و ارزیابی آثار ارسالی، توسط هیئت‌های داوران، از منتخبین برای شرکت در مرحله‌ی نهایی و اجرای صحنه‌ای دعوت به عمل خواهد آمد.

در میان سازهای مضرابی در بخش موسیقی نواحی جشنواره موسیقی جوان، ساز «دو تار» بیشترین تنوع را دارد به گونه‌ای که ساز دو تار از نواحی شمال خراسان، جنوب خراسان، شرق و جنوب خراسان، مازندران، قشقایی، کتول و لری هر کدام به سبک خود به تکنوازی پرداختند. ساز های تنبور، تار آذری، قوپوز، بنجو سیستان و بلوچستان، عود هرمزگان و قانون آذری دیگر سازهای مضرابیِ حضور یافته در جشنواره‌ی موسیقی جوان هستند.

جدول: فهرست تمام برگزیدگان رتبه اول جشنواره موسیقی جوان در بخش نواحی (سازهای زهیِ مضرابی)

دوره سال بخش رقابت رده سنی نام هنرمند

نهم

۱۳۹۴

نواحی-تنبور

الف

حافظ کریمی

نهم

۱۳۹۴

نواحی-تنبور

ب

علی کمالی

دهم

۱۳۹۵

نواحی-تار آذری

الف

فرزین انگوری رازقی

دهم

۱۳۹۵

نواحی-تار آذری

ب

جهانگیر ملکی - شهریار الهی

دهم

۱۳۹۵

نواحی-تار آذری

ج

المان اطهری

دهم

۱۳۹۵

نواحی-تنبور

الف

پویا عباسی

دهم

۱۳۹۵

نواحی-تنبور

ب

سهیل رستمی

دهم

۱۳۹۵

نواحی-تنبور

ج

رامتین کاکاوندی - میلاد محمدی برشاهی

دهم

۱۳۹۵

نواحی-دوتار شمال خراسان

الف

مهدی عقیقی علی آباد

دهم

۱۳۹۵

نواحی-دوتار شمال خراسان

ج

حسن تایانلوی بیک - مظاهر حدادیان

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-تار آذری

الف

آراز وجودی

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-تنبور

الف

مهدی مریدی - حافظ کریمی

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-دوتار جنوب خراسان

الف

یاسمین تنها - امین دامن پاک

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-دوتار جنوب خراسان

ب

مصطفی تیموری - همایون حامدی

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-دوتار جنوب خراسان

ج

محمد سلیمانی - سلمان سلیمانی

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-دوتار شمال خراسان

الف

مصطفی اسلامی 

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-دوتار شمال خراسان

ب

جابر دلربائی

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-دوتار مازندران

الف

محمدرضا محمدی

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-قوپوز

الف

شاهین هاشم نژاد 

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-بنجو سیستان و بلوچستان

الف

مهدی بلوچی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-تار آذری

الف

زهرا میرزایی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-تار آذری

ب

آراز قاسمی 

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-تار آذری

ج

المان اطهری

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-تنبور

الف

رومینا نوروزی - رها افضلی - وریا کریمی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-تنبور

ب

امیر مرادی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-تنبور

ج

حسنا فتحی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دوتار شرق و جنوب خراسان

الف

کیان واحدی - مهدیس ابراهیمیان

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دوتار شرق و جنوب خراسان

ب

ایمان تخم کار

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دوتار شرق و جنوب خراسان

ج

سلمان سلیمانی - محمد سلیمانی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دوتار شمال خراسان

الف

فرهاد اسلامی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دوتار شمال خراسان

ب

مصطفی اسلامی - جابر دلربائی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دوتار شمال خراسان

ج

اعظم کارگر

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دوتار قشقایی

ب

حسین انصاری

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دوتار مازندران

الف

محمدحسین طیبی - سید امیررضا محمدی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دوتار مازندران

ب

سید علی محمدی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-رباب سیستان و بلوچستان

ب

حمیدالله سید زاده

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-عود هرمزگان

ب

رضا ترک چین

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-قانون

-

پانیذ ستاری

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-قوپوز آذری

ب

محمدرضا حمیدی

چهاردهم

۱۳۹۹

نواحی- تار آذربایجان

الف

آراز وجودی

چهاردهم

۱۳۹۹

نواحی-تنبور کرمانشاه

الف

رها افضلی - یوسف عباسی - بنیامین گراوند

چهاردهم

۱۳۹۹

نواحی-تنبور کرمانشاه

ب

وصال حسینی - سپهر ذوالنوریان

چهاردهم

۱۳۹۹

نواحی-دوتار شرق و جنوب خراسان

الف

صبا آسایی - محمد الله دادی

چهاردهم

۱۳۹۹

نواحی-دوتار شرق و جنوب خراسان

ب

ایمان تخم کار

چهاردهم

۱۳۹۹

نواحی-دوتار شرق و جنوب خراسان

ج

سلمان سلیمانی

چهاردهم

۱۳۹۹

نواحی-دوتار شمال خراسان

ب

مجید الیاسی

چهاردهم

۱۳۹۹

نواحی-دوتار مازندران

الف

محمدحسین ابراهیمی - امیررضا محمدی

چهاردهم

۱۳۹۹

نواحی-دوتار مازندران

ب

علی محمدی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-تار آذری

الف

آراز وجودی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-تار آذری

ب

سپهر مسلمی  -عرفان نجفی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دوتار شرق و جنوب خراسان

الف

محمد الله دادی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دوتار شرق و جنوب خراسان

ب

علیرضا رجب زاده

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دوتار شرق و جنوب خراسان

ج

همایون حامدی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دوتار شمال خراسان

الف

سروش نظری

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دوتار شمال خراسان

ب

محمد قربان صباغ

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دوتار شمال خراسان

ج

مجتبی نجفی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دوتار کتول

الف

احمدرضا برزگر - امیرحسین دیلم

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دوتار کتول

ب

محمد ایمانی - حسین انصاری 

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دوتار لری

الف

محمدرضا فهیمی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دوتار لری

ب

محمدحسین ابراهیمی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دوتار لری

ج

اسماعیل خدادادی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-عود هرمزگان

الف

میلاد مقاتلی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-قانون آذری

ب

پانیذ ستاری


پی‌نوشت:

فهرست‌های جشنواره‌ی موسیقی جوان در بخش موسیقی نواحی را به تفکیک دسته‌بندی سازها در تکنوازی یا همنوازی و همین‌طور تمایز بخش ساز و آواز به پنج دسته‌ی کلی: 1- آواز، 2- کوبه‌ای، 3- زهی آرشه‌ای، 4- زهی مضرابی و 5- بادی، تدوین کرده و به مخاطبان ارائه خواهیم‌داد. هم‌چنین به دلیل کثرت برگزیدگان در همه‌ی ادوار، تنها به گردآوری فهرست هنرمندانی که رتبه‌ی اول و تندیس جشنواره را به‌دست‌آوردند، بسنده شده‌است.

هدف از انتشار این فهرست‌ها بازخوانی و یادآوری استعدادهای موجود کشور در همین روزگار در بخش‌های مختلف موسیقی نواحی ایران است، بازخوانی و یادآوری‌ای که مخاطبش همه‌ی تصمیم‌گیران و مدیران و نهادی فرهنگی کشور و همچنین جامعه‌ی آهنگ‌سازان و مدیران تولید آثار هنری است.

جشنواره‌ی ملی موسیقی جوان از سال ۱۳۸۵ به مثابه آزمونی هنری برای ارزیابی وضعیت کمی و کیفی آموزش موسیقی در کشور تاسیس شد. این جشنواره، از سویی موجب ایجاد انگیزه‌ای برای تلاش و تکاپوی بیشتر در میان نسل جوان موسیقیدان می‌شود و از سوی دیگر با همکاری جمع بسیاری از استادان برجسته‌ی موسیقی کشور، مجالی شایسته را برای ارزیابی سطح کیفی آثار نسل جدید و کمک به فعالیت‌های موسیقایی آنان فراهم آورده.

در واقع، این رویداد یک «مسابقه‌ی موسیقایی» است. موسیقی نواحی طی این سال‌ها در جشنواره موسیقی جوان، هم به جشنواره منفعت داده‌است و هم از آن منفعت برده‌است؛ از یک جهت، فرهنگ و قدمت در کنار هنر پخته‌ی موسیقی نواحی، به جشنواره غنا داده و از جهتی دیگر جشنواره باعث رونق‌گرفتن و طرفدار پیداکردن موسیقی نواحی بین نسل جدید شده‌است. به هر حال رسالت اصلی این جشنواره معرفی‌کردن فضای موسیقی مقامی و نواحی است.

این جشنواره در دوره هشتم و نهم (سال ۹۳ و ۹۴) در قالب سه رده سنی «الف» (۱۰ تا ۱۵ سال)، «ب» (۱۶ تا ۲۱ سال) و «ج» (۲۲ تا ۲۷ سال) برگزار شد و پس از آن رده بندی سنی تغییر یافت. رده سنی «الف» (۱۵ تا ۱۸ سال)، «ب» (۱۹ تا ۲۳ سال) و «ج» (۲۴ تا ۲۷ سال) در این جشنواره به رقابت پرداختند.
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط «میدان آزادی» منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد!

نکته دان
در میان سازهای مضرابی در بخش موسیقی نواحی جشنواره موسیقی جوان، ساز «دو تار» بیشترین تنوع را دارد به گونه‌ای که ساز دو تار از نواحی شمال خراسان، جنوب خراسان، شرق و جنوب خراسان، مازندران، قشقایی، کتول و لری هر کدام به سبک خود به تکنوازی پرداختند. ساز های تنبور، تار آذری، قوپوز، بنجو سیستان و بلوچستان، عود هرمزگان و قانون آذری دیگر سازهای مضرابیِ حضور یافته در جشنواره‌ی موسیقی جوان هستند.

جشنواره موسیقی جوان در دو مرحله برگزار می شود؛ در مرحله‌ی اول باید رپرتوارِ مشخص‌شده برای هر بخش به صورت تصویری ضبط و به دبیرخانۀ جشنواره ارسال شود. پس از بررسی و ارزیابی آثار ارسالی، توسط هیئت‌های داوران، از منتخبین برای شرکت در مرحله‌ی نهایی و اجرای صحنه‌ای دعوت به عمل خواهد آمد.

مطالب مرتبط