چهارشنبه 24 اسفند 1401 / خواندن: 7 دقیقه
پرونده شاخه‌های درخت باربد | صفحه چهارم

فهرست: تمام برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان در بخش نواحی (سازهای کوبه‌ای)

در میان سازهای کوبه ای در جشنواره‌ی موسیقی جوان ساز های دف، دف مقامی، تمپو، ضرب و تمپو بوشهر، دهل شرق و جنوب خراسان، دهل لرستان، تنبک لرستان، دایره آذری، دوسرکوتن، دهلک سیستان و دوزله کردی حضور دارند. البته در مواردی کـه بـه طور معمول سـاز کوبه‌ای در سـنت موسـیقایی مـورد نظـر نقـش همراهی کننـده دارد؛ مانند دونوازی سرنا، دهل و مـوارد مشـابه. در این بخش، اجراها بـه صورت همنوازی بررسی می‌شود.

فهرست: تمام برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان در بخش نواحی (سازهای کوبه‌ای)

مجله میدان آزادی: در این قسمت از ستون «فهرست‌های ادوار جشنواره جوان - بخش موسیقی نواحی ایران» به سراغ فهرست برگزیدگان این جشنواره در بخش موسیقی نواحی ایران به تفکیک سازهای کوبه‌ای رفته‌ایم. در صفحه چهارم از پرونده‌ی «شاخه‌های درخت باربد» این فهرست و مقدمه‌ی آن را می‌خوانید.

جشنواره‌ی ملی موسیقی جوان در چهار بخش اصلی (موسیقی دستگاهی ایران، موسیقی نواحی ایران، موسیقی کلاسیک و آهنگسازی) و یک بخش ویژه (شناخت و حفظ کل ردیف) برگزار می‌گردد. این جشنواره با مشارکت استادان موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران، با حمایت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود. جشنواره موسیقی جوان را می‌توان پایه‌ای‌ترین جشنواره موسیقی دانست چرا که شماری از استعدادهای جوان که آینده‌سازان موسیقی این مرز و بوم هستند، معرفی می‌شوند.

در میان سازهای کوبه ای در جشنواره‌ی موسیقی جوان ساز های دف، دف مقامی، تمپو، ضرب و تمپو بوشهر، دهل شرق و جنوب خراسان، دهل لرستان، تنبک لرستان، دایره آذری، دوسرکوتن، دهلک سیستان و دوزله کردی حضور دارند. البته در مواردی کـه بـه طور معمول سـاز کوبه‌ای در سـنت موسـیقایی مـورد نظـر نقـش همراهی کننـده دارد؛ مانند دونوازی سرنا، دهل و مـوارد مشـابه. در این بخش، اجراها بـه صورت همنوازی بررسی می‌شود.

 

جدول: فهرست تمام برگزیدگان رتبه اول جشنواره موسیقی جوان در بخش نواحی (سازهای کوبه‌ای)

دوره سال بخش رقابت رده سنی نام هنرمند

نهم

۱۳۹۴

نواحی- دف

الف

علی کاربین

نهم

۱۳۹۴

نواحی- دف

ب

سهند سلیمی

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-دف

الف

محمد مرادی

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-دف

ب

مریم هادی زاده

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-دف

ج

پژمان نقشبندی

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-دوسرکوتن

الف

محمدرضا کاظمی

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-ضرب کردی

الف

مژده سیدی بوکانی - آلان فاروقی

یازدهم

۱۳۹۶

نواحی-ضرب کردی

ب

امید دباغی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-تنبک لرستان

الف

پارسا باجلاوند- محمد طاهری پور

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-تنبک لرستان

ب

کیارش دالوند

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دایره آذری

-

افرا اصلان حسینی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دف (مقامی)

الف

کاوان زندسلیمی - وحیده نقیبی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دف (مقامی)

ب

محمد مرادی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دف (مقامی)

ج

آرمین حسن نژاد

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دهل شرق و جنوب خراسان

ج

امید نی نواز

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دهل لرستان

الف

آریوبرزن ابدالی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دهلک سیستان و بلوچستان

ب

محمد خسروی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دوزله کردی

الف

پارسا احمدزاده 

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دوسرکوتن

الف

سید امیررضا محمدی - امیررضا طیبی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دوسرکوتن

ب

محمدرضا کاظمی

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-دوسرکوتن

ج

توحید حیدری

سیزدهم

۱۳۹۸

نواحی-ضرب کردی

الف

آلان فاروقی

چهاردهم

۱۳۹۹

نواحی-تنبک لرستان

الف

پارسا باجلاوند 

چهاردهم

۱۳۹۹

نواحی-دف کردستان

الف

دیاکو آرام بنیاد

چهاردهم

۱۳۹۹

نواحی-دف کردستان

ب

محمد مرادی

چهاردهم

۱۳۹۹

نواحی-دف کردستان

ج

محمد عباسی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دایره آذری

الف

افرا اصلان حسینی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دف کردستان

الف

دینا زعفرانی - بهار دهستانی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دف کردستان

ب

محمد مرادی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دف کردستان

ج

پویا رحمنی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-دوسرکوتن

ب

محمد کاظمی

پانزدهم

۱۴۰۰

نواحی-ضرب و تمپو بوشهر

الف

پارسا پالیزدان - آزاد عباس زاده


پی‌نوشت:

فهرست‌های جشنواره‌ی موسیقی جوان در بخش موسیقی نواحی را به تفکیک دسته‌بندی سازها در تکنوازی یا همنوازی و همین‌طور تمایز بخش ساز و آواز به پنج دسته‌ی کلی: 1- آواز، 2- کوبه‌ای، 3- زهی آرشه‌ای، 4- زهی مضرابی و 5- بادی، تدوین کرده و به مخاطبان ارائه خواهیم‌داد. هم‌چنین به دلیل کثرت برگزیدگان در همه‌ی ادوار، تنها به گردآوری فهرست هنرمندانی که رتبه‌ی اول و تندیس جشنواره را به‌دست‌آوردند، بسنده شده‌است.

هدف از انتشار این فهرست‌ها بازخوانی و یادآوری استعدادهای موجود کشور در همین روزگار در بخش‌های مختلف موسیقی نواحی ایران است، بازخوانی و یادآوری‌ای که مخاطبش همه‌ی تصمیم‌گیران و مدیران و نهادی فرهنگی کشور و همچنین جامعه‌ی آهنگ‌سازان و مدیران تولید آثار هنری است.

جشنواره‌ی ملی موسیقی جوان از سال ۱۳۸۵ به مثابه آزمونی هنری برای ارزیابی وضعیت کمی و کیفی آموزش موسیقی در کشور تاسیس شد. این جشنواره، از سویی موجب ایجاد انگیزه‌ای برای تلاش و تکاپوی بیشتر در میان نسل جوان موسیقیدان می‌شود و از سوی دیگر با همکاری جمع بسیاری از استادان برجسته‌ی موسیقی کشور، مجالی شایسته را برای ارزیابی سطح کیفی آثار نسل جدید و کمک به فعالیت‌های موسیقایی آنان فراهم آورده.

در واقع، این رویداد یک «مسابقه‌ی موسیقایی» است. موسیقی نواحی طی این سال‌ها در جشنواره موسیقی جوان، هم به جشنواره منفعت داده‌است و هم از آن منفعت برده‌است؛ از یک جهت، فرهنگ و قدمت در کنار هنر پخته‌ی موسیقی نواحی، به جشنواره غنا داده و از جهتی دیگر جشنواره باعث رونق‌گرفتن و طرفدار پیداکردن موسیقی نواحی بین نسل جدید شده‌است. به هر حال رسالت اصلی این جشنواره معرفی‌کردن فضای موسیقی مقامی و نواحی است.

این جشنواره در دوره هشتم و نهم (سال ۹۳ و ۹۴) در قالب سه رده سنی «الف» (۱۰ تا ۱۵ سال)، «ب» (۱۶ تا ۲۱ سال) و «ج» (۲۲ تا ۲۷ سال) برگزار شد و پس از آن رده بندی سنی تغییر یافت. رده سنی «الف» (۱۵ تا ۱۸ سال)، «ب» (۱۹ تا ۲۳ سال) و «ج» (۲۴ تا ۲۷ سال) در این جشنواره به رقابت پرداختند.
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط «میدان آزادی» منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد!

نکته دان
هدف از انتشار این فهرست‌ها بازخوانی و یادآوری استعدادهای موجود کشور در همین روزگار در بخش‌های مختلف موسیقی نواحی ایران است، بازخوانی و یادآوری‌ای که مخاطبش همه‌ی تصمیم‌گیران و مدیران و نهادی فرهنگی کشور و همچنین جامعه‌ی آهنگ‌سازان و مدیران تولید آثار هنری است.

فهرست‌های جشنواره‌ی موسیقی جوان در بخش موسیقی نواحی را به تفکیک دسته‌بندی سازها در تکنوازی یا همنوازی و همین‌طور تمایز بخش ساز و آواز به پنج دسته‌ی کلی: 1- آواز، 2- کوبه‌ای، 3- مضرابی آرشه‌ای، 4- مضرابی زهی و 5- بادی، تدوین کرده و به مخاطبان ارائه خواهیم‌داد. هم‌چنین به دلیل کثرت برگزیدگان در همه‌ی ادوار، تنها به گردآوری فهرست هنرمندانی که رتبه‌ی اول و تندیس جشنواره را به‌دست‌آوردند، بسنده شده‌است.

مطالب مرتبط